Către,

Primăria Generală a Municipiului București
În atenția Primarului General al Municipiului București

Subsemnatul(a)

domiciliat(a) în

adresa de email

În temeiul Ordonanţei nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, vă aduc la cunostinţă următoarele:

Locuiesc și lucrez pe teritoriul Municipiului București, iar timpii petrecuți în trafic depășesc uneori 3 ore. Pornind de la această situație apreciez că proiectul inițiat de consilierii USR privind proiectarea și construcția în regim de urgență a noului bulevard:

este absolut necesar pentru a decongestiona traficul din zonă.

Șoselele sus-meționate sunt prevăzute în Planul de Urbanism zonal al Sectorului 6.

Pentru acest motiv susțin acest Proiect și vă solicit să dispuneți următoarele măsuri:
-    Întocmirea în regim de urgență a Studiului de Fezabilitate
-    Întocmirea caietului de sarcini privind licitația de atribuire a lucrărilor, cu termen de execuție de maxim 18 luni.

Aștept, în termenul legal, răspunsul dumneavoastră cu privire la modul de soluționare a petiției și măsurile dispuse în acest sens.

Vă mulțumesc.