Legătura Drumul Taberei - Șoseaua Alexandriei

Din intersecția străzilor Brașov cu Bd. Ghencea până la Direcția Generală a Jandarmeriei

Jonctiunea Drumul Taberei-Soseaua Alexandriei

Traseu:          Intersecție Str. Brașov - Ghencea printr-un bulevard nou spre Șos. Alexandriei.

Bulevardul este prevăzut în PUZ sector 6 încă din 2012 și face parte din Inelul Median al Bucureștiului.

Bulevard cu două benzi pe sens, bandă unică transport public, spațiu verde intermediar, pistă de biciclete cu protecție laterală, aliniament de arbori pe parțile laterale.

Ampriza stradală:       50 m

Lungime:                       2200 m

Cost estimat:                6.800.000 Euro

Termen de execuție:   18 luni de la obținerea avizelor

Descriere

Din intersecția străzii Brașov cu bulevardul Ghencea, printr-un sens giratoriu nou, se va deschide un drum care taie un camp viran și iese în spatele Directiei Generale a Jandarmeriei.

Sens giratoriu la jumătatea traseului pentru a se prelua fluxul arterelor ce vor fi create in timp in zona respectivă.

Drumul trece printre Directia Generală a Jandarmeriei si Penitenciarul Rahova, făcând joncțiunea cu Șos Alexandriei printr-un sens giratoriu larg, amplasat asimetric spre Jandarmerie.

Beneficii: 

Se diminuează traficul pe Bd. Ghencea si strada Antiaeriană cu aproximativ 15-20%. Acces simplificat al locuitorilor din Bragadiru si Sos. Alexandriei spre zonele comerciale din sect 6, joncțiune cu Inelul Median spre Sector 1.

Noul bulevard va funcționa ca pilon de dezvoltare al unei zone imobilare lipsită in prezent de un acces civilizat.

Se va inființa o nouă linie de transport in comun cu traseul:

- Cartierul Independenței, Bragadiru, zona Leroy - Merlin
- Șoseaua Alexandriei
- Rond Directia Generală de Jandermerie
- Intersectie strada Brașov cu bulevardul Ghencea
- Punct terminus Metrou stația Piața Moghioros

Sens giratoriu Soseaua Alexandriei
Drumul Taberei - Alexandriei simulare
Drumul Taberei - Alexandriei simulare