Proiecte de Hotarare

Proiect privind modificarea și completarea Anexei-1-H.C.L.S.6-nr.9/29.01.2009 (pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Sectorului 6) – pentru ca ședințele de consiliu local și ale comisiilor de specialitate să se poată desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă on-line de videoconferință

Inițiator: Consilier Local USR Geta MitranA fost depus pe 25.03.2020. Nu a ajuns pe ordinea de zi în urma refuzului secretarului general de sedință. Nu a fost implementat.

citește mai mult

Proiectul privind aprobarea constituirii unui Grup de Lucru local pentru implementarea soluțiilor de gestionare durabilă a deșeurilor, conform recomandării Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor în vederea punerii în aplicare a dispozițiilor Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor si a OUG 196/2005 privind Fondul pentru Mediu.

Inițiator: Consilier Local USR Geta MitranNu a primit Raport de specialitate și nu a fost pus în dezbatere publică.

citește mai mult

Proiectul privind privind aprobarea solicitării către Consiliul General al Municipiului București de a adopta o hotărâre prin care să se solicite Guvernului României transmiterea terenului de 10 ha situat în Prelungirea Ghencea nr. 238 (fost nr. 78) Sector 6, din proprietatea privată a statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului, în proprietatea publică a Municipiului București și în administrarea Sectorului 6, în vederea realizării unui parc (spatiu verde).

Inițiator: Consilier Local USR Geta MitranA primit Raport negativ. Nu a fost pus în dezbatere publică. A fost adoptat un proiect într-o altă formă de PMB în 2020.

citește mai mult

Proiect de hotărâre de consiliu prin care locurile de joacă existente să fie reamenajate și reutilate cu echipamente conforme cu normele în vigoare

Inițiator: Consilier Local USR Geta MitranTotodată, am prevăzut și existența unor spații noi, descoperite în sector, care ar putea fi transformate în alte locuri de joacă, în spații verzi sau terenuri de sport/parcări. Proiectul a fost însușit de primarul Mutu și...

citește mai mult