Consilierul municipal USR Octavian Berceanu a pus cap la cap informațiile legate de modul în care cetățenii pot sesiza tăierea arborilor din parcuri. Mai jos puteți lectura un minighid de protejare a parcurilor publicat de acesta. 

”Ce să faci atunci când cineva taie arbori în parc? Urmează sezonul de lucrări în parcuri, așa că e bine să știm ce avem de făcut. Sesizările se pot face și online, doar așa răspund autoritățile. Partea cu ”autosesizările” e pentru Dorel.

Mic îndrumar pentru cetățenii care văd arbori tăiați în parcuri, indiferent de localitate. Poate tu nu ai timp, dar rudele tale, vecinii sau prietenii observă tăieri în parcuri și nu știu ce să facă.

Mai jos aveți toate informațiile necesare

De exemplu, am sesizat Garda Forestieră pentru tăieri de arbori în Parcul Herăstrău, Padurea Baneasa, Parcul Pantelimon, Parcul Sticlăriei și am primit reacții rapide, deci îi recomand. Garda Forestieră București operează pe raza mai multor județe.

Parcurile reprezintă vegetație forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier și se supun prevederilor Legii 46/2008 Codul silvic
Conform Art. 18 din Codul silvic:
Proprietarii vegetaţiei forestiere de pe terenuri din afara fondului forestier au următoarele obligaţii:
a)să respecte normele tehnice silvice privind evaluarea masei lemnoase şi reglementările privind circulaţia materialelor lemnoase;
b)să asigure îngrijirea şi protecţia vegetaţiei forestiere, precum şi combaterea dăunătorilor acesteia.

Astfel că, indiferent de cine taie arborii, primăria, ca proprietar, trebuie să solicite în scris ocolului silvic marcarea arborilor. Dacă arborii nu-s marcați la nivelul cioatei, vă rog scrieți o sesizare către Garda Forestieră. Un model de sesizare este cea făcută pentru parcul Herăstrău către Garda Forestieră București, model pe care-l găsiți la sfârșitul postării.
Atenție, Gărzile FOrestiere au mai multe județe sub jurisdicție. Caută pe site Garda Forestieră care face controalele în județ/municipiu vizat.
Pentru Garda Forestieră București http://bucuresti.gardaforestiera.ro/
Email: gardaforestiera.bucuresti@gmail.com
Adresele gărzilor forestiere la găsiți aici:
http://apepaduri.gov.ro/itrsv/

Cum se face legal inventarierea arborilor dintr-un parc?

Proprietarul sau administratorul, ADP-urile și primariile fac o cerere către ocolul silvic București, în acest caz.
Un inginer silvic vine cu un carnet, măsoară diametrul arborelui/arborilor, înălținea acestora, le dă un număr de inventar înscris vizibil pe un cioplaj pe scoarță la nivelul pieptului.
La fiecare arbore cu număr de inventar. înălțime și grosime notată face un cioplaj pe rădăcină și bate o ștampilă cu un ciocan de marcat înmuiat în vopsea, vezi în poză.
Marca vizibilă datorită vopselei (albastru) aplicate rămâne martor că arborele a fost inventariat și tăierea e legală. Fără această marcă tăierea e ilegală.
Cu datele culese din teren inginerul de la ocolul silvic calculează volumul masei lemnoase și eliberează un Act de Punere în Valoare, APV.
În momentul când arborii sunt tăiați si în baza APV inginerul de la ocolul silvic se deplasează in parc și eliberează un act de însoțire pentru transportul materialului lemnos. Fără actul de însoțire transportul este ilegal și arborii trebuiesc confiscati prin apel la 112.

Drept urmare:
1. Tăierile de arbori trebuie să aibă un aviz de la primăria localității, aviz care poate fi solicitat, sau înscris cu număr și zi de eliberare în zona unde sunt arborii. Primăria este cea care solicită ocolului silvic marcarea arborilor. Fără această marcă tăierea poate fi sancționată ca fiind ilegală.
Legea 46/2008 Codul silvic Art. 63
(1)Arborii destinaţi tăierii se inventariază şi, după caz, în funcţie de natura tăierii, se marchează cu dispozitive speciale de marcat de către personalul silvic împuternicit, în conformitate cu normele tehnice.

2. În cazul în care avem un sit(monument) istoric, e necesar și un aviz de la Ministerul Culturii.

3. Arborii trebuiesc marcați și inventariați de către ocolul silvic din localitate. Marca forestieră este aplicată pe una dintre rădăcinile arborelui, vizibil. Inventarierea arborilor e necesară pentru eliberarea avizului de însoțire al materialului lemnos.

4. Transportul butucilor (masei lemnoase) se face legal doar cu eliberarea unui aviz de însoțire al masei lemnoase. Fără acest aviz orice transport este sancționat contravențional sau poate fi infracțiune. Dacă vedeți că se încarcă butuci într-un mijloc de transport, iar cioatele rămase nu au marca cu vopsea, atunci nu au fost inventariați arborii, transportul nu are documente legale ceea ce vă dă dreptul să presupuneți că are loc o infracțiune și puteți suna la 112. Poliția Română 112 are obligația să verifice încărcătura, conform Legii 46/2008
Art. 68
(1)Materialele lemnoase, indiferent de provenienţa lor, se transportă numai însoţite de documente specifice de transport, din care să rezulte cu certitudine legalitatea provenienţei acestora.
(2)Sunt interzise primirea spre încărcare şi transportul cu orice mijloace de transport al materialelor lemnoase neînsoţite de documentele de transport prevăzute la alin. (1).
Art. 69
(1)Controlul circulaţiei materialelor lemnoase se efectuează de către:
a)personalul silvic;
b)ofiţeri, subofiţeri şi agenţi din cadrul Poliţiei Române, Poliţiei de Frontieră Română şi Jandarmeriei Române;
Art. 70
Materialele lemnoase găsite în circulaţie fără documentele specifice de transport, cu documente specifice de transport a căror valabilitate a expirat sau care nu au înscrisă provenienţa legală se confiscă de personalul prevăzut la art. 69 alin. (1)

Tot ca bază legală, dacă sunteți întrebați, există Norma 1004/2016 NORMĂ din 21 decembrie 2016 referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase. Această normă spune clar că materialele lemnoase pot fi transportate numai în baza unui aviz de însoțire, aviz care este eliberat ăn urma inventarierii arborilor și întocmirii unui act numit Act de Punere în Valoare (APV), APV care rezultă în urma măsurării arborilor si marcării lor cu ciocanul de marcat silvic, a cărui urmă o găsiți pe cioata arborelui care urmează sau a fost tăiat.
Art. 8
(1)În timpul transportului materialelor lemnoase, documentul care dovedeşte provenienţa acestora şi care trebuie să însoţească transportul este avizul de însoţire, pentru care emitenţii au obligativitatea transmiterii informaţiilor standardizate în SUMAL, şi anume:
a)aviz de însoţire primar;
b)aviz de însoţire secundar.
(2)Avizul de însoţire primar este documentul de însoţire a materialelor lemnoase expediate de la locul de recoltare. Modelul acestuia este prevăzut în anexa nr. 2.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor prin Garda Forestieră a efectuat un control privind tăierile ilegale de arbori în Parcul Herăstrău, în urma solicitării pe care am făcut-o si la care mi-au oferit și un răspuns parțial. Foarte bine că au terminat controlul.

Model de sesizare privind tăieri ilegale de arbori.

În atenția Gărzii Forestiere București

Domnului Inspector Șef

Ca urmare a situației surprinse în Parcul Regele Mihai I al României (Parcul Herăstrău), în data de 13. 02.2020, vă rog să verificati modalitatea de tăiere, inventariere si transport a arborilor recoltați din Parcul Herăstrău.

Ținând cont de prevederile legale Legea 46/2008 Controlul aplicării şi respectării regimului silvic:

Art. 102 Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură organizează şi realizează prin personalul propriu împuternicit şi prin personalul împuternicit de la structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură:

a)controlul aplicării şi respectării regimului silvic în fondul forestier naţional;

b)controlul modului în care se aplică şi se respectă normele specifice în vegetaţia forestieră din afara fondului forestier;

În acest caz Garda Forestieră București are responsabilitatea verificării respectării regimul silvic în Parcul Herăstrău deoarece arboretele din Parcul Herăstrău se constituie în vegetație forestieră din afara fondului forestier național si se supune legislației în vigoare. Suprafața în cauză îndeplinește condițiile privind apartenența la categoria vegetație forestieră din afara fondului forestier național, supusă reglementărilor Codului Silvic Lg. 46/2008

Art. 2 (1)Sunt considerate păduri, în sensul prezentului cod, şi sunt incluse în fondul forestier naţional terenurile cu o suprafaţă de cel puţin 0,25 ha, acoperite cu arbori; arborii trebuie să atingă o înălţime minimă de 5 m la maturitate în condiţii normale de vegetaţie.

Art. 6(1)Fondul forestier naţional este supus regimului silvic.

(2)Vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional este supusă normelor tehnice silvice privind evaluarea masei lemnoase şi reglementărilor privind circulaţia materialului lemnos.
(3)Recoltarea şi valorificarea lemnului din vegetaţia forestieră de pe terenurile din afara fondului forestier naţional sunt la latitudinea proprietarilor, cu respectarea prevederilor alin. (2).

În urma verificărilor am constatat că arborii tăiați nu prezintă amprente ale dispozitivului de marcat pentru inventariere conform legislației, respectiv prin marcarea cu dispozitiv de marcat silvic la nivelul cioatei.

Legea 46/2008 Art. 63 (1)Arborii destinaţi tăierii se inventariază şi, după caz, în funcţie de natura tăierii, se marchează cu dispozitive speciale de marcat de către personalul silvic împuternicit, în conformitate cu normele tehnice.

Privind regimul silvic aplicat vegetației forestiere din afara fondului forestier național:

Art. 107 (1)Tăierea, ruperea, distrugerea, degradarea ori scoaterea din rădăcini, fără drept, de arbori, puieţi sau lăstari din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara acestuia, indiferent de forma de proprietate, constituie infracţiune silvică

Vă rog să verificați dacă Ocolul Silvic București a fost solicitat pentru inventarierea arborilor tăiați din parcurile și suprafețele cu vegetație forestieră care se supun codului silvic, administrate prin intermediul ALPAB si al celor șase primării de sector.

Art. 60 (1)Produsele lemnoase ale pădurii şi ale vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier se recoltează pe bază de autorizaţie de exploatare eliberată de ocolul silvic.

(2)Estimarea cantitativă şi calitativă a produselor lemnoase se face prin acte de evaluare întocmite de ocoalele silvice, conform normelor tehnice silvice specifice.

Vă solicit să verificați dacă tăierile de arbori au depăsit 20 de metri cubi și dacă persoanele juridice care au efectuat aceste tăieri sunt atestate conform pentru exploatarea masei lemnoase.

LEGE nr. 171 din 16 iulie 2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice Art. 8

(1)Constituie contravenţii silvice următoarele fapte:

a)tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, fără drept, precum şi distrugerea ori vătămarea de arbori, puieţi, pomi de Crăciun ori lăstari din fondul forestier naţional sau tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, fără drept, precum şi distrugerea ori vătămarea de arbori de pe terenurile cu vegetaţie forestieră din afara fondului forestier naţional, dacă valoarea prejudiciului, stabilită potrivit legii, este de până la de 5 ori preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior. Se exceptează prejudiciile rezultate prin lucrările de exploatare forestieră, aşa cum sunt definite de Legea nr. 46/2008,

d)cu amendă de la 8.000 lei la 12.000 lei în cazul constatării săvârşirii de către operatorii economici atestaţi pentru lucrări de exploatare forestieră a faptelor prevăzute la alin. (1) lit. a).

În contextul transportului masei lemnoase survenite în urma tăierii arborilor vă rog să verificați dacă au fost respectate prevederile legale privind transportul masei lemnoase, respective dacă au fost eliberate avize de însoțire conforme și au fost întocmite acte de punere în valoare care să ateste proveniența materialului lemons.

Art. 62 (6)Autorizaţia de exploatare se eliberează de ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice. (42)În vederea exploatării materialului lemnos în condiţiile art. 62 alin. (3), ocolul silvic nominalizat poate stabili un program săptămânal pentru efectuarea lucrărilor de transport valabil pentru întreg teritoriul unităţii administrativ-teritoriale. Programul astfel stabilit se comunică consiliului local în vederea aducerii la cunoştinţa persoanelor fizice şi juridice interesate.

Art. 68 (1)Materialele lemnoase, indiferent de provenienţa lor, se transportă numai însoţite de documente specifice de transport, din care să rezulte cu certitudine legalitatea provenienţei acestora.

Deoarece răspunsul Gărzii Forestiere București a venit promt cu ocazia solicitărilor similare pentru parcurile Sticlăriei sector 2 și Pantelimon sector 3, voi aprecia și de această dată promtitudine reactiei dumneavoastră.

Cu deosebită considerație

Octavian Alexandru Berceanu – inginer silvic

Consilier general CGMB