fbpx

Drumul Taberei 34 trebuie să rămână spațiu verde

 

Consilierii locali USR din Sectorul 6 îi cer primarului Gabriel Mutu să renunțe la ideea construirii unui centru comercial pe spațiul verde din strada Drumul Taberei nr. 34.

În temeiul art 51(3) din legea 2015/2001 a administrației publice locale, consilierii locali USR  au organizat în perioada 22-26 iunie 2019, mai multe întâlniri în teren cu cetățenii, pentru a-i consulta cu privire la oportunitatea proiecului de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Complex Comercial ”Drumul Taberei 34 din Municipiul București, str. Drumul Taberei nr. 34, sector 6 , în valoare de circa 500.000 euro, publicat pe site-ul primăriei în data de 17 mai 2019.

Într-o proporție covârșitoare, indiferent de vârstă, rezidenții zonei Drumul Taberei 34 (și nu numai), și-au exprimat dorința de a păstra spațiul verde și copacii care se află acum pe suprafața de 1200 mp (unde primăria dorește să amenajeze acest Complex Comercial) și au solicitat amenajarea lui că “parc” și alipirea la micul spațiu verde deja existent în față Policlinicii Dr. Taberei 34. Opțiunile exprimate în scris de cetățeni cu privire la oportunitatea acestui proiect pot fi consultate de către cei interesați.

Solicitările cetățenilor sunt pe deplin întemeiate, iar proiectul inițiat de Primărie nu se justifica, în contextul în care :

  • Zona este intens circulată și poluată (urmând a avea și stație de metrou în curând) și se află în proximitatea Pieței Moghioroș și lângă Complexul comercial existent deja la Drumul Taberei 34.
  • Proiectul a fost inițiat de Primărie cu încălcarea dispozițiilor legii nr 52/2001 privind transparența decizională în administrația publică, fara respectarea termenului de publicitate, fără organizarea vreunei dezbateri publice și fără consultarea cetățenilor care, într-o majoritate covârșitoare, își doresc parc și salvarea spațiului verde, nu distrugerea lui.
  • În ultimii ani Capitala a pierdut aproximativ jumătate din spațiul verde (procentul reprezentat de spațiul verde fiind doar de 7-8% din suprafața să totală) iar în aceste condiții, bucureștenilor le revin doar 6/7 metri de spațiu verde de locuitor, față de minimum cerut de UE, de 26 de metri de locuitor, sau cel recomandat de Organizația Mondială a Sănătății, de 50 de metri pe locuitor.
  • În 2017 în cadrul campaniei inițiată de PMB “Propune pentru București”, a fost prezentat un Proiect pentru extinderea spațiului verde din zonă Drumul Taberei 34 , prin mutarea celor câteva spații comerciale de la stradă (înlănțuite lângă complexul Drumul Taberei 34, de dimensiuni mai mici, cu un aspect neplăcut) la etajul complexului Drumul Taberei 3. Acest proiect era estimat la circa 200 000 euro și ar fi putut asigură atât salvarea spațiului verde din zonă, cât și modernizarea cu costuri minime a vechiului complex comercial existent acolo. Cu toate acestea, deși proiectul a fost înaintat de Primăria Capitalei încă din noiembrie 2017 spre analiză și consultare cu cetățenii, primarul sectorului 6 a refuzat să-l prezinte public, să-l analizeze și să-l pună în dezbatere consilierilor locali și a cetățenilor S6. Ideea de a amenaja acum, după aproape doi ani, un nou centru comercial care să distrugă zonă verde, în ciuda solicitărilor cetățenilor din zonă, este nu doar inoportună, ci și total inexplicabilă de vereme ce există soluții alternative.

În aceste condiții, consilierii locali USR din Consiliul Local Sector 6, solicită imperativ primarului Gabriel Mutu să scoată acest proiect de pe ordinea de zi a ședinței ordinare CLS6 din data de 27 iunie 2019. Solicităm de asemenea ca primarul să dispună de îndată inițierea unui proiect de hotărâre prin care să se solicite Consiliului General al Municipiului București să aprobe transmiterea imobilului situat în Drumul Taberei nr. 34 sector 6 în suprafața de 1200 mp, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, în vederea derulării activității specifice ADPDU sector 6 ( fie prin modificarea HCLS6 nr. 257/20 17 si a HCGMB nr. 402/2017, fie prin revocarea acestor hotarari si emiterea altora). In mod necesar, dupa parcurgerea acestei proceduri și ținând cont de majoritatea optiunilor exprimate deja de cetateni cu privire la amenajarea acestei zone ca parc, trebuie organizat un concurs de solutii pentru un nou proiect, care sa pastreze pentru cei 1200 mp destinatia de parc. 

Consilierii locali USR si Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti