Străzi noi in Sectorul 6

Dezvoltarea rețelei stradale pentru interconectarea cartierelor si deblocarea arterelor suprasolicitate a devenit o nevoie vitală pentru Sectorul nostru. Pentru a susține dezvoltarea sustenabilă a Sectorului și a orașului, orice nouă intervenție trebuie să fie prevăzută cu piste de biciclete, transport in comun și spații verzi.

De ce asa și nu altfel?

De ce propunem acest profil stradal si nu altul? Este o normalitate europeană ca străzile sa aibă pistă de biciclete și bandă dedicată pentru transport în comun. Recomandările tuturor experților care realizează planurile urbanistice pentru București includ in proiectele lor aceste piste de biciclete și benzile separate pentru transportul în comun. Acest lucru este în conformitate cu Planul de Mobilitate Urbană Durabilă București și Ilfov.

De ce aici și nu acolo? Străzile au fost alese pe 2 criterii importante. Unul pentru a fi in Sector 6 deoarece aici s-a inceput proiectul și al doilea să fie acoperite de PMUD. Nu sunt propunerile noastre, sunt STRĂZI prevăzute și promise de ani de zile prin Planul de Urbanism Zonal al Sectorului 6, străzi pentru care nu s-au alocat fonduri niciodată.

De ce la periferie și nu în inima orașului? Deoarece în aceste zone țesutul urban s-a dezvoltat accelerat in ultimii ani, din păcate fara a fi susținut și de infrastructura necesară, conducând la aglomerare și izolare pentru persoanele ce nu dețin mașina personală.

De ce străzi și nu parcuri? Recunoaștem importanța parcurilor și a mediilor urbane prietenoase cu pietonii. Conform specialiștilor din țările civizilate crearea unor zone pietonale cât mai extinse, este un factor important pentru bunăstare. In București se pot crea poli-centre pentru fiecare cartier/ sector. Dezvoltarea unei infrastructuri stradale coerente și a unor legături pietonale, cu transport in comun și piste pentru biciclete vor sustine dezvoltarea acestor poli. Unul din ele putand fi chiar Lacul Morii.

 

Legătura Crângași – Militari

Traseu:          Bd. Giulești - Str. Dudului - Alea Lacul Morii - Str. Mihai Eminescu

Stradă cu două benzi pe sens, plus pista pentru biciclete.

Lungime:                    1500 m

Cost estimat:             1.500.000 Euro

 

Legătura Militari – Prelungirea Ghencea

Traseu:          Str. Valea Cascadelor - Str. Valea Largă - Bd. Prelungirea Ghencea

Bulevard cu două benzi pe sens, bandă specială pentru transportul in comun, cu spațiu verde intermediar, pistă de biciclete cu protectie laterală si aliniament de arbori pe partile laterale.

Ampriza stradală:     50 m

Lungime:                    1800 m

Cost estimat:             5.900.000 Euro

 

Legătura Drumul Taberei – Șoseaua Alexandriei

Traseu:          Intersecție Str. Brașov-Ghencea printr-un bulevard nou spre Șos. Alexandriei.

Bulevardul este prevăzut in PUZ sector 6 incă din 2012.
Bulevard cu două benzi pe sens, spațiu verde intermediar, pistă de biciclete cu protecție laterală si aliniament de arbori pe părțile laterale.

Ampriza stradală:    50 m

Lungime:                   2200 m

Cost estimat:            6.800.000 Euro